105
Bài thảo luận chính sách số 3: Nguyên nhân sâu xa về mặt cơ cấu của bất ổn vĩ mô
Loại:
Đối thoại chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
01/09/2008
Số trang:
20
Tác giả:
Chương trình Châu Á Trường Harvard Kennedy và Trường Fulbright
/   
/   

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý