113
Phân tích chiến lược về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ cho nền kinh tế Việt Nam
Loại:
Đối thoại chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
01/11/2009
Số trang:
0
Tác giả:
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý