Nghiên cứu chính sách
Các bài Nghiên cứu chính sách có thể xuất hiện dưới hình thức các bài nghiên cứu hàn lâm hay bài phân tích chính sách. Những nghiên cứu độc lập, khách quan, trên tinh thần xây dựng của nhà trường trong thời gian qua được công nhận là đã góp phần nâng cao chất lượng của thảo luận chính sách công ở Việt Nam.
Tên
Ngày
Tác giả
Ngôn ngữ
15/04/2019
Christopher Balding
Donald Clarke
Tiếng Anh

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý