11
Các lựa chọn cho hạ tầng giao thông trên trục Bắc - Nam ở Việt Nam
Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
01/05/2010
Số trang:
58
Tác giả:
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý