159
Giải quyết tranh chấp trong thu hồi đất nông nghiệp
Tóm tắt:

Bài nghiên cứu này giới thiệu bối cảnh chính sách, pháp luật Việt Nam đã làm nảy sinh ra những tranh chấp thu hồi đất đai, cách thức mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiếp cận để giải quyết một cách ôn hòa, thỏa đáng các tranh chấp này thông qua các kênh và thể chế chính thức cũng như phi chính thức, dự báo một số khó khăn và góp phần thảo luận một số bài học cũng như đưa ra 8 ưu tiên chính sách cần được quan tâm.    

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
31/12/2014
Số trang:
10
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý