162
Kiến tạo liên minh cải cách ở Việt Nam
Tóm tắt:

Phát triển bao trùm đặt ra yêu cầu mở rộng cơ hội cho người dân và toàn xã hội tham gia tích cực hơn vào đời sống kinh tế và xã hội của đất nước, để số đông dân chúng cùng được hưởng phúc lợi tạo ra từ sự phát triển. Bài viết phân tích quá trình này đã diễn ra ở khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á như thế nào để rút ra những bài học từ lịch sử cho tiến trình cải cách hiện nay của Việt Nam. Bài viết này lập luận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là nhân tố then chốt và quyết định tới sự phát triển của đất nước. Muốn tiến hành cải cách theo hướng phát triển các thể chế có tính chất bao trùm, Đảng phải thúc đẩy các liên minh cải cách, làm cho các cam kết chính trị từng bước trở thành hiện thực.

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
15/04/2015
Số trang:
24
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý