69
Mối quan hệ Nhà nước – Doanh nghiệp Nhà nước – Ngân hàng thương mại Nhà nước ở Việt Nam
Tóm tắt:

Bài viết này đưa ra những phân tích và bằng chứng thực tiễn đánh giá mối quan hệ giữa Nhà nước - Doanh nghiệp Nhà nước - Ngân hàng thương mại Nhà nước ở Việt nam. Từ đó chứng minh rằng chính mối quan hệ này làm cho doanh nghiệp nhà nước và hoạt động không hiệu quả, các ngân hàng thương mại nhà nước vừa hoạt động không hiệu quả, vừa tiềm ẩn những rủi ro rất lớn.

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
15/10/2005
Số trang:
36
Tác giả:
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý