165
Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ những thay đổi về luật và chính sách giai đoạn 2006-2010 đến các sự kiện tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015
Tóm tắt:

Bài viết này trình bày những thay đổi về luật, chính sách và diễn biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 dẫn tới tình hình tài chính khó khăn của các NHTM vào cuối năm 2011. Tiếp theo, bài viết tổng hợp những nỗ lực tái cơ cấu các NHTM cho đến cuối năm 2015. Trong bài, tôi sẽ cố gắng trình bày một cách có hệ thống những thông tin về luật, chính sách và các sự kiện tái cơ cấu NHTM dựa vào các văn bản do các cơ quan quản lý nhà nước (CQ QLNN) ban hành, thông tin các CQ QLNN cung cấp công khai cho báo chí, trả lời phỏng vấn của lãnh đạo và đại diện chính thức các CQ QLNN cho báo chí, số liệu thống kê chính thức của Việt Nam và của các tổ chức quốc tế, báo cáo tài chính (BCTC) và thông tin do các NHTM và DN khác chính thức công bố. Tôi sẽ đặt ra các câu hỏi ở từng phần của bài viết. Hy vọng dựa vào các thông tin trình bày, người đọc có thể tự đưa ra câu trả lời cũng như những đánh giá của riêng mình. Những phần cuối của bài viết được dành cho một số nghiên cứu tình huống tái cấu trúc các NHTM yếu kém để cung cấp cho người đọc những thông tin cụ thể để đánh giá thực trạng tái cấu trúc từ cái nhìn vi mô.

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
14/03/2016
Số trang:
132
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý