160
Tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô với chính sách giám sát an toàn tài chính
Tóm tắt:

Nhiều cuộc khủng hoảng tài chính gần đây ở nhiều quốc gia cho thấy sự thất bại của các hệ thống giám sát tài chính, từ các mô thức giám sát đơn giản cho đến các mô thức phức tạp hơn. Từ các thất bại này, nhiều người cho rằng điều quan trọng có lẽ không phải là việc xây dựng mô thức tổ chức giám sát tài chính như thế nào mà là làm sao để mô thức giám sát tài chính đó có thể tương thích hay thích ứng kịp với các thay đổi về sự cách tân trong các cấu trúc của thị trường tài chính và nền kinh tế thực. Các tương tác chính sách giữa các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát tài chính chuyên ngành là quan trọng nhưng sự điều phối chính sách giữa cơ quan giám sát tài chính với cơ quan quản lý kinh tế cũng hết sức quan trọng và ngày càng dành được sự quan tâm của các chính phủ. Các nhà quản lý chính sách kinh tế vĩ mô là những người nắm giữ các công cụ có thể tác động đến các biến số thực của nền kinh tế như sản lượng, công ăn việc làm, và thu nhập nhưng đồng thời các công cụ chính sách này cũng tác động đến khu vực tiền tệ và tài chính của nền kinh tế. Thậm chí khu vực tài chính còn được xem là có sự phản ứng nhanh nhạy hơn so với khu vực sản xuất trước các tác động của việc thực thi chính sách kinh tế vĩ mô. Chính vì vậy, phạm vi của giám sát tài chính không chỉ là giới hạn ống kính của mình vào khu vực tài chính (với các trục trặc mang tính tự phát sinh của bản thân hệ thống tài chính hoặc của từng định chế tài chính) mà còn xem xét các tác động có thể có của việc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô đến sự ổn định của hệ thống tài chính (qua các kênh như tín dụng, lãi suất, thuế, giá tài sản, v.v…).

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
18/12/2014
Số trang:
27
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý