150
Tranh chấp trong hoạt động đối tác công-tư tại Việt Nam: NCTH Dự án BOT Cầu Phú Mỹ và kinh nghiệm quốc tế
Tóm tắt:

Những tính chất đặc biệt của cơ chế đối tác công tư (PPP), trong đó bao gồm tính chất dài hạn của hợp đồng nhượng quyền và các hợp đồng chia sẻ rủi ro, sự tham gia của nhiều bên, các vấn đề nhạy cảm về chính trị và xã hội, tạo ra rất nhiều cơ hội xảy ra tranh chấp, đặc biệt là giữa nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước. Sự thiếu vắng các khuôn khổ thể chế và chính sách để hạn chế các cơ hội này cũng như tính không hiệu quả của các cơ chế giải quyết tranh chấp đã và đang biến nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) ở Việt Nam vốn về mặt bản chất là khả thi trở nên không khả thi. Tình trạng này làm nản lòng các nhà đầu tư và vô hiệu hóa nỗ lực thúc đẩy các dự án đầu tư theo cơ chế PPP của Chính phủ. Bài viết này phân tích vấn đề tranh chấp và giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước trong hoạt động đối tác công-tư từ thực tiễn của Việt Nam trên cơ sở của một nghiên cứu tình huống về dự án đầu tư xây dựng Cầu Phú Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT).

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
23/11/2013
Số trang:
13
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý