171
Tương lai nào cho ngành Thép Việt Nam?
Tóm tắt:

Bài viết phân tích các yếu tố then chốt đưa đến sự thành công của công ty thép Pohang (POSCO) nói riêng và ngành thép Hàn Quốc nói chung dưới sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc; được vận hành theo cơ chế thị trường; và từ sự vươn lên mạnh mẽ của chính doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, bài viết so sánh với ngành thép Việt Nam nói chung và Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) nói riêng để chứng minh một bức tranh hoàn toàn tương phản với câu chuyện thành công của ngành thép Hàn Quốc và công ty POSCO. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách như đổi mới thể chế, đổi mới cách thức phân phổ nguồn lực; rà soát lại các chính sách và chiến lược phát triển các ngành; áp dụng chính sách dung hòa giữa xuất khẩu quặng sắt và đánh thuế hợp lý; thiết kế và ban hành các chính sách của nhà nước theo hướng ổn định, dài hạn.

Loại:
Nghiên cứu chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
30/12/2014
Số trang:
57
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý