Ban liên lạc Cựu học viên

Hoạt động liên lạc và kết nối FSA được hỗ trợ bởi đại diện ban liên lạc từ các khu vực.

 1. Bùi Việt Huy, K8, Đồng Bằng Sông Hồng
 2. Trịnh Hải Tùng, K12, Đồng Bằng Sông Hồng
 3. Lê Thị Hồng Mai, K10, Bắc Trung bộ
 4. Lê Quỳnh Trâm, K13, Bắc Trung bộ
 5. Lê Vinh Quang, K7, Duyên hải Nam Trung bộ
 6. Hà Hoàng Việt Phương, K11/MPP4, Duyên hải Nam Trung bộ
 7. Châu Ngô Anh Nhân, MPP2, Nam Trung bộ
 8. Nguyễn Việt Dũng, MPP1, Tây NguyênPhan Hồng Quân, K5, Đông Nam bộ
 9. Lê Trung Nam, K13, Đông Nam bộ
 10. Thái Trúc Thọ, MPP5, ĐBSCL
 11. Trần Thanh Tùng, K7, ĐBSCL

Trong thời gian hình thành cơ cấu tổ chức chính thức của FSA, một nhóm chuyên trách lâm thời sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động cũng như sáng kiến phát triển và hỗ trợ FUV của FSA. Thành phần nhóm chuyên trách bao gồm:

Trần Hải Yến K8/MPP8, chị Võ Ngọc Hoàng Vy MPP3, chị Trần Thị Thảo MPP1, Chị Nguyễn Thị Song Anh K6, anh Nguyễn Đỗ Phương K8, anh Nguyễn Nhật Anh MPP2, anh Khoa Năng Quang K12, bạn Thạch Phước Hùng MPP8, chị Nguyễn Thị Thu Trang K8, chị Trần Thanh Hằng MPP1

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý