Cổng kết nối cựu học viên

Truyền thông xã hội đã trở thành một phần trong đời sống xã hội và chuyên môn, các thành viên FSA tích cực kết nối thông qua kênh Cựu học viên trường Fulbright trên Facebook. Nhóm có hơn 600 thành viên là CHV và thường xuyên cập nhật thông tin về FSA và trường Chính sách công Fulbright.

https://www.facebook.com/groups/FETP.FSA

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý