Phụ trách công tác FSA

Vui lòng liên hệ với chúng tôi về các vấn đề liên quan đến cựu học viên:

Nguyễn Quý Tâm, Phụ trách Phòng công tác CHV
Email: quytam@fetp.edu.vn

Nguyễn Đỗ Phương (FSA 2003), Nhóm chuyên trách FSA
Email: Ndphuong76@yahoo.com

Trần Hải Yến (FSA 2003), Nhóm chuyên trách FSA

Email: Yen2002@gmail.com

FSA hotline: 0908761717

Email: fulbrightschoolalumni@gmail.com

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý