Thông tin tuyển dụng của Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV)

Vị trí đang tuyển dụng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

Báo cáo cho: Hiệu Trưởng, trường Đại học Fulbright Việt Nam

Hạn chót: Vị trí tuyển dụng được mở cho đến khi tìm được ứng cử viên phù hợp

Tính chất công việc: Toàn thời gian

Trường đại học Fulbright Việt Nam (FUV) là trường đại học của Việt Nam được xây dựng trên nền tảng giáo dục khai phóng truyền thống của Mỹ và cam kết đóng góp cho xã hội Việt Nam thông qua việc đổi mới trong giảng dạy, công nghệ và khám phá. Trường FUV được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt nguồn từ xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, trường cam kết mang lại một nền giáo dục đẳng cấp thế giới qua việc vận dụng những tiến bộ trong thiết kế thể chế, giảng dạy, học tập, công nghệ và các lĩnh vực khác để tạo lập nên một trường đại học toàn cầu. Đặc biệt, trường Đại Học Fulbright Việt Nam cam kết đóng góp xã hội Việt Nam thông qua những nghiên cứu có tác động và sự gắn kết dân sự có trách nhiệm.

Trợ lý Giám đốc tuyển sinh và hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong Chương Trình Cử Nhân sẽ hỗ trợ đội ngũ dự án Fulbright trong việc sáng lập và điều hành tất cả các vấn đề liên quan đến sáng kiến tuyển sinh và hỗ trợ tài chính. Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ thiết kế, tài chính và truyền thông, Trợ lý Giám đốc sẽ cùng dẫn dắt đội ngũ tuyển sinh đại học trong vấn đề truyền thông đối với các sinh viên tương lai, bậc phụ huynh và công chúng về những gì FUV đem lại, giám sát việc tuyển dụng, chọn lựa và tuyển sinh những khóa đầu tiên của FUV. Trợ lý Giám đốc sẽ tham gia vào tất cả các lĩnh vực cần thiết để tối đa hóa nỗ lực tuyển sinh cho chương trình cử nhân của FUV.

Trợ lý Giám đốc sẽ thường xuyên đi công tác để xây dựng hình ảnh và nhận diện thương hiệu rõ nét hơn cho chương trình cử nhân của FUV. Quan trọng nhất là Trợ lý Giám Đốc phải có tinh thần đồng đội, tham gia vào trường đại học mang tinh thần khởi nghiệp với năng lượng và sự nhiệt huyết, được định hướng bởi tầm nhìn chung và đam mê xây dựng một trường đại học giúp thay đổi cuộc sống của những người trẻ, giải quyết các nhu cầu bức thiết của xã hội Việt Nam và tìm ra cách tiếp cận mới đối với nền giáo dục chất lượng cao ở các nước đang phát triển.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Vui lòng gửi email bao gồm một thư xin việc nêu rõ lý do bạn quan tâm, trình bày năng lực của bạn phù hợp với vị trí này và CV (bằng tiếng Anh) về địa chỉ:

Văn phòng dự án Trường đại học Fulbright Việt Nam

Tầng 11, Tòa nhà Tài Chính Bitexco

2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

jobs@fuv.edu.vn

Công ty TNHH Đại học Fulbright luôn tạo sự công bằng trong cơ hội nghề nghiệp và chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi.

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý