Chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý và Lãnh đạo

Chương trình đào tạo ngắn hạn tập trung vào các chủ đề như Quản lý công, Lãnh đạo công, Quản trị công, Chiến lược phát triển kinh tế địa phương, Thẩm định dự án đầu tư, Quy hoạch và quản lý đô thị, Tài chính công địa phương, Hội nhập quốc tế và phát triển địa phương. Kết thúc khóa, học viên sẽ được nhận Chứng chỉ do Giám đốc Trường Fulbright cấp.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý