Chương trình Thạc sĩ Chính sách công

Trong năm 2018, Chương trình MPP tại Trường Fulbright được đổi mới với 2 chuyên ngành

  1. Chuyên ngành Phân tích chính sách: Học bổng toàn phần, học tập trung toàn thời gian 15 tháng, dành cho cán bộ tham mưu và hoạch định chính sách trong khu vực nhà nước; giảng viên ở các trường đại học, chuyên gia ở các viện nghiên cứu; các nhà quản lý trong các tổ chức phi lợi nhuận; và các nhà quản lý thuộc khu vực tư nhân.
  2. Chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý: Học bổng bán phần, học bán thời gian 18 tháng (cứ mỗi hai tháng tập trung một đợt 9 ngày, từ thứ 7 tuần này đến Chủ nhật tuần sau) dành cho cán bộ quản lý có kinh nghiệm từ cấp phòng trở lên trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý