Tổng quan

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công chuyên ngành Phân tích chính sách là chương trình đào tạo tập trung, toàn thời gian kéo dài trong 15 tháng.

80% môn học trong Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Việt, và 20% môn học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đội ngũ giảng viên của Chương trình bao gồm giảng viên Việt Nam và nước ngoài, đáp ứng các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế NASPAA.

Bằng Thạc sĩ Chính sách công (Phân tích chính sách) do Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright cấp

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý