GS. TS. Anthony Saich

Học giả quốc tế, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard

Giáo sư Tony Saich là chuyên gia hàng đầu về chính sách xã hội và hệ thống nhà nước của Trung Quốc. Giáo sư Saich viết rất nhiều bài về sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội ở Trung Quốc. Ông hiện đang giữ chức giám đốc Viện Ash của Trường Harvard Kennedy và là Giáo sư danh hiệu Daewoo về quan hệ quốc tế.  Giáo sư Saich là tác giả của nhiều cuốn sách về sự phát triển của Trung Quốc như Chính sách khoa học của Trung Quốc trong thập niên 1980 (1989); Vấn đề cách mạng ở đất nước Trung Quốc của Mao (1994, cùng với David E. Apter); Đường đi đến quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc (1996); Quản trị quốc gia và chính trị ở Trung Quốc (2004); Cung cấp hàng hóa công ở Trung Quốc trong quá trình chuyển đổi (2008). Ông cũng vừa hoàn thành công tác biên tập cuốn sách về quá trình đô thị hóa của Trung Quốc (2008, cùng với Shahid Yusuf).

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý