PGS. TS. Cao Hào Thi

Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

Email: thich@fetp.edu.vn

PGS. TS. Cao Hào Thi là giảng viên môn Toán và thống kê để phân tích chính sách trong học kỳ hè, môn Các phương pháp phân tích trong học kỳ thu, và môn Thẩm định đầu tư phát triển trong học kỳ xuân. Ông có bằng Tiến sĩ về Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT, Thái Lan), bằng Thạc sĩ về Quản trị và Phát triển Nguồn Nước của AIT, và bằng Kỹ sư Công chánh của Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý