Châu Văn Thành

Thạc sĩ Kinh tế Phát triển, Viện Khoa học Xã hội, Hà Lan Nguyên Giám đốc Đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Ông Châu Văn Thành là giảng viên môn Kinh tế vĩ mô và môn Chính sách phát triển. Ông Thành đã lãnh đạo đội ngũ giảng dạy của Trường Fulbright với vai trò Giám đốc Đào tạo từ năm học 2000-2001 đến 2007-2008. Ông hiện là giảng viên khoa Kinh tế Phát triển tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thành có bằng Thạc sĩ Kinh tế Phát triển của Viện Khoa học Xã hội, Hà Lan.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý