Đặng Văn Thanh

Giảng viên môn Kinh tế vi mô và đồng giảng viên môn Thẩm định đầu tư phát triển Đồng giảng viên môn Thẩm định dự án  

Ông Đặng Văn Thanh là giảng viên môn Kinh tế Vi mô trong học thu và là đồng giảng viên môn Thẩm định Đầu tư Phát triển trong học kỳ xuân. Ông đã tốt nghiệp khóa Kinh tế học Ứng dụng dùng cho Phân tích Chính sách (năm học 1997-1998) của FETP. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý