TS. Đinh Công Khải

Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Giảng viên Kinh tế lượng ứng dụng và Chính sách ngoại thương

Đại diện của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại FETP

Tiến sĩ Đinh Công Khải gia nhập đội ngũ giảng viên FETP từ năm 2010 sau khi đạt học vị tiến sĩ về kinh tế học tại Đại học Colorado, Boulder. Luận văn tiến sĩ của ông có nhan đề “Tác động thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới và chính sách chống phá giá lên các nước đang phát triển”. Tại Trường Fulbright, ông giảng dạy các môn kinh tế lượng ứng dụng và kinh tế học quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu của ông hiện nay tập trung vào tác động của việc nới lỏng qui định lên khả năng Trung Quốc và Việt Nam hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Lĩnh vực trả lời báo chí
Ngoại thương
Kinh doanh quốc tế

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý