Đinh Vũ Trang Ngân

Giảng viên Kinh tế    Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Cô Đinh Vũ Trang Ngân là giảng viên kinh tế tại trường Fulbright, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy. Lĩnh vực nghiên cứu của cô là kinh tế học vi mô ứng dụng và các chính sách xã hội.  Tại trường Fulbright, cô Trang Ngân giảng dạy bộ môn kinh tế vĩ mô, chính sách phát triển, và seminar nhập môn chính sách công. Cô Trang Ngân đã từng là giảng viên kinh tế tại Đại học Bates College, và làm việc tại Conerstone Research, Boston. Cô Trang Ngân tốt nghiệp đại học từ Bates College và thạc sỹ kinh tế từ trường Đai học Chicago.

Lĩnh vực trả lời báo chí
Chính sách giảm nghèo
Phát triển vùng và địa phương

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý