Hoàng Văn Thắng

Cán bộ nghiên cứu và Phát triển Chương trình

Ông Hoàng Văn Thắng là thành viên của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM), thuộc Đại học Fulbright Việt Nam vào đầu năm 2018, hiện ông đang phụ trách điều phối và triển khai các nghiên cứu, đồng thời tham gia phát triển các chương trình đào tạo của FSPPM. Bên cạnh đó, ông Thắng cũng tham gia giảng dạy các môn học về Thẩm định đầu tư công, Kinh tế lượng và Kinh tế lượng ứng dụng trong phân tích và đánh giá chính sách tại FSPPM, cũng như các chương trình đào tạo cao cấp tại địa phương. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông Thắng là: Năng lực cạnh tranh các địa phương, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, và Mô hình hợp tác công tư.

Ông Thắng tốt nghiệp Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh năm 2008 với chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Sinh học. Ông lấy bằng Thạc sĩ Chính sách Công tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (nay là FSPPM) vào năm 2013. Trước đó, ông là Giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước và là Trưởng ban Nghiên cứu của Viện Chính sách Công, thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng đã tham gia làm Trợ giảng tại FSPPM trong nhiều năm.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý