Lê Thị Quỳnh Trâm

Giám đốc Sáng kiến Chính sách Công Hạ lưu sông Mekong (LMPPI)

Giảng viên chính sách công, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright  

Email: tram.le@fuv.edu.vn  

Cô Lê Thị Quỳnh Trâm là giảng viên chính sách công và là quản lý đào tạo tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cô Quỳnh Trâm tham gia giảng dạy môn Kinh tế học Vi mô dành cho Chính sách Công vào học kỳ Thu, và môn Phát triển Vùng và Địa phương vào học kỳ Xuân. Cô Quỳnh Trâm đồng thời là cán bộ điều phối nghiên cứu của  Sáng kiến Chính sách Công Hạ vùng Mekong, dự án nghiên cứu về chính sách kinh tế xã hội và môi trường ở các nước hạ vùng sông Mekong do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Nghiên cứu của cô Quỳnh Trâm tập trung vào lĩnh vực phát triển bền vững. Trước khi làm việc tại FETP, cô Quỳnh Trâm làm việc trong ngành phần mềm ở TP. Hồ Chí Minh và ở bang Ontario, Canada. Cô Quỳnh Trâm có bằng Thạc sỹ Quản trị Công của Trường Harvard Kennedy, và bằng Kỹ sư của Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cô Quỳnh Trâm cũng có chứng chỉ một năm của chương trình sau đại học về Kinh tế ứng dụng và Chính sách công của FETP.

Các môn giảng dạy
Đồng Giảng viên
Giảng viên chính
Đồng Giảng viên
Đồng Giảng viên
Lĩnh vực trả lời báo chí
Chính sách đất đai

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý