PGS. Lê Vũ Quân

Lê Vũ Quân, PGS. Kinh tế học, trường ĐH Seattle, Hoa Kỳ

Lê Vũ Quân là Giáo sư Danh hiệu Eva Albers ngành Kinh tế học và Giám đốc Chương trình Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Seattle. Tiến sĩ Quân dạy chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế quốc tế, kinh tế vĩ mô và kinh tế phát triển. Nghiên cứu của ông là trong các lĩnh vực thể chế, quản trị, và tinh thần doanh nhân. Tiến sĩ Quân đã từng là Học giả Fulbright năm 2005-2006 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, ông là Học giả Fulbright lần thứ hai trong năm 2015-2016 tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông là một giảng viên thỉnh giảng thường xuyên tại một số trường đại học ở Việt Nam. Ông cũng tham gia tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan chính phủ, và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Giảng viên chính

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý