TS. Nguyễn Tấn Bình

Đồng giảng viên môn Nguyên lý kế toán và trợ giảng môn Thẩm định đầu tư phát triển Trợ giảng môn Thẩm định dự án  

Ông Nguyễn Tấn Bình là giảng viên tại khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh của Đại học Mở TP. HCM. Ông Bình là đồng giảng viên môn Nguyên lý kế toán trong học kỳ hè và trợ giảng môn Thẩm định đầu tư phát triển trong học kỳ xuân. Ông hiện là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế TPHCM. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế của trường Đại Học Kinh tế TPHCM. Ông đã tốt nghiệp khóa Kinh tế học Ứng dụng dùng cho Phân tích Chính sách (năm học 1998-1999) của FETP.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý