PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Ông Nguyễn Trọng Hoài là Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông Hoài là đồng giảng viên môn Nghiên cứu tình huống cho Chuyên ngành Chính sách công trong học kỳ Hè, môn Các phương pháp Phân tích trong học kỳ Thu, và môn Tài chính Phát triển trong học kỳ Xuân. Ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế, bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Colombo (Sri Lanka) (chương trình hợp tác giữa Hà Lan và Sri Lanka) và bằng Cử nhân Kế hoạch nền Kinh tế Quốc dân của trường Đại học Kinh tế TPHCM.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý