TS. Nguyễn Văn Giáp

Tiến sĩ Nguyễn Văn Giáp là nghiên cứu viên cao cấp về chính sách nông nghiệp tại chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ lưu Mekong (LMPPI), Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbight (FETP)

Tiến sĩ Nguyễn Văn Giáp là nghiên cứu viên cao cấp về chính sách nông nghiệp tại chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ lưu Mekong (LMPPI), Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbight (FETP). Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm phân tích giá và cầu nông sản, cấu trúc và cạnh tranh thị trường nông sản, và chính sách phát triển nông nghiệp bền vững. TS. Giáp đã xuất bản kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học như: Kinh tế Ứng dụng (Applied Economics), Kinh tế Tài nguyên Biển (Marine Resource Economics), Kinh tế và Quản lý Thuỷ sản (Aquaculture Economics and Management), Nghiên cứu Phân phối Thực phẩm (Food Distribution Research), Quản lý và Kinh tế (Advances in Management and Applied Economics), Nông nghiệp Nhiệt đới (Tropical Agriculture), và Viện Kinh doanh Mỹ (American Academy of Business). Hiện nay tiến sĩ Giáp đang thực hiện các nghiên cứu ở ĐBSCL liên quan đến phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững, sử dụng hiệu quả và an ninh tài nguyên nước, và thách thức với nông dân từ biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Giáp lấy bằng tiến sĩ kinh tế và thạc sĩ xác suất thống kê tại Đại học Auburn năm 2010, thạc sĩ nghiên cứu phát triển tại Viện Xã hội học Quốc tế năm 2002. Trước khi tham gia chương trình LMPPI, tiến sĩ Giáp là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Auburn từ năm 2010-2012, giảng viên kinh tế tại Đại học Tân Tạo từ năm 2012-2013, và là giám đốc Trung tâm Chính sách Chiến lược Nông nghiệp miền Nam (SCAP) tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2013-2016.

Lĩnh vực trả lời báo chí
Phát triển nông thôn

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý