Nguyễn Xuân Thành

Thạc sĩ Kinh tế học, Đại học Warwick, Anh Thạc sĩ Quản trị Hành chính công, Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Email: thanh.nguyen@fuv.edu.vn

Ông Nguyễn Xuân Thành là Giám đốc Phát triển và là giảng viên chính sách công của Trường Đại học Fulbright. Ông cũng là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại Trường Harvard Kennedy (HKS), Đại học Harvard. Các lĩnh vực nghiên cứu chính sách của ông Thành bao gồm tài chính phát triển, đầu tư công và kinh tế vĩ mô. Trước khi giảng dạy và làm công tác quản lý tại Trường Fulbright, ông Nguyễn Xuân Thành làm việc tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

Ông Nguyễn Xuân Thành nhận bằng Cử nhân kinh tế danh dự tại Đại học Delhi, Ấn Độ, bằng Thạc sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick, Anh Quốc và bằng Thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Các môn giảng dạy

  • Nhập môn chính sách công
  • Phát triển vùng và địa phương
  • Thẩm định đầu tư công

Nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hiện tại

  • Restructuring of Commercial Banks in Vietnam

Ấn phẩm

  • Financing Infrastructure Development in Ho Chi Minh City, Policy Paper for Ho Chi Minh City Peoples’ Committee, June 2017
  • Vietnam’s Commercial Banks: From the Policy Changes during 2006-2010 to the Restructuring Efforts during 2011-2015, FETP Research Paper, February 2016
  • Cross-Ownership in Vietnam’s Banking Sector, FETP Research Paper, February 2014

Hội nghị

  • Presentation and Panel Moderation on Clean Energy Challenges, Vietnam Economic Forum 2018, Central Economic Commission, Hanoi, January 2018
  • Presentation and Panel Moderation on Inclusive Growth and Smart Infrastructure, World Economic Forum ASEAN 2017, May 2017
  • Presentation on Regional Collaboration: From International Experience to the Case for Vietnam, International Conference on Regional Linkage in Economic Restructuring and Growth Model Change in Vietnam, Hanoi, April 2016.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý