GS. TS. Paul Brown

TS. Paul Brown, Giáo sư Trường Kinh doanh Monarch Thụy Sĩ

TS. Paul Brown hiện là Giáo sư Trường Kinh doanh Monarch Thụy Sĩ, chuyên ngành Khoa học Thần kinh Tổ chức (Organizational Neuroscience); Trưởng ban Học thuật về Khoa học Thần kinh Tổ chức, Hội Phát triển Nghề nghiệp/Đại học Middlesex Luân Đôn; Cố vấn đối ngoại, Trung tâm Nghiên cứu & Năng lượng Quốc tế, Viện Quốc gia Tyndall, Đại học Cork; Cố vấn cao cấp, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam của Hoa Kỳ, Hà Nội; Chủ tịch quốc tế của Tập đoàn Tư vấn Việt Nam (VCG), Sài Gòn; và Giám đốc quốc tế của tập đoàn SIR Tailors, Sài Gòn. Ông là giảng viên thỉnh giảng tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TP.HCM; và đã giảng dạy hàng năm tại Đại học Hoàng gia về Nghiên cứu Quốc phòng của Vương quốc Anh trong hai mươi lăm năm.

Ông là nhà tâm lý học lâm sàng và tổ chức, đồng thời là huấn luyện viên cho lãnh đạo và giảm sát viên. Gần đây, ông là đồng tác giả của các tác phẩm: “Neuropsychology for Coaches: understanding the basics” (Tâm lý học thần kinh dành cho huấn luyện viên: kiến thức cơ bản) (2012), NXB McGraw-Hill/Open University Press; tiểu thuyết “River Dragon” (2014); “Neuroscience for Leadership: harnessing the brain gain advantage” (Thần kinh học dành cho lãnh đạo: khai thác lợi thế bộ não) (2015), NXB Palgrave Macmillan”; (đoạt giải Vàng “Management Book of the Year” năm 2016 của Viện Chartered Management); và “Fear-Free Organization: (Tổ chức không sợ hãi) (2015) Kogan Page. Ông viết chuyên mục hàng tháng “Brain Gain” (Ích lợi của não bộ) cho Tạp chí Quản lý “Developing Leaders” của IEDP.

Ông sống ở Việt Nam và tư vấn cũng như giảng dạy ở Đông Nam Á. Ông cũng là người xây dựng và vừa mới bắt đầu đưa vào giảng dạy chương trình Thạc sĩ khoa học chuyên ngành “Khoa học Thần kinh Ứng dụng trong Tổ chức” đầu tiên trên thế giới.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý