TS. Phạm Thị Hồng Vân

Học giả quốc tế, giảng viên kinh tế, Đại học Salem State University, Hoa Kỳ

Email: vanpth@fetp.edu.vn

Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Vân là học giả Fulbright năm học 2015-2016. TS. Hồng Vân bắt đầu làm việc tại Salem State University với vai trò phó giáo sư từ năm 2007. Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chính của TS. Hồng Vân là kinh tế phát triển, ngoại thương, kinh tế đô thị, phương pháp giảng dạy kinh tế học trực tuyến và bán trực tuyến và đào tạo kỹ năng tài chính cho chương trình phổ thông và đại học. Tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, TS. Hồng Vân tham gia giảng dạy kinh tế vi mô và tiếng Anh ứng dụng dành cho chính sách công. Bên cạnh các hoạt động ở trường Fulbright, TS. Hồng Vân còn là cộng tác viên của Trung tâm tư vấn giáo dục Hoa Kỳ trực thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh. Phạm Thị Hồng Vân nhận học vị tiến sỹ và thạc sĩ kinh tế học của Đại học University of Oklahoma, Hoa Kỳ và bằng cử nhân của Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Lĩnh vực trả lời báo chí
Chính sách giáo dục
Chính sách phát triển
Kinh doanh quốc tế

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý