TS. Trần Thị Quế Giang

Tiến sĩ Khoa học Quản lý, Tài chính, Đại học Paris Dauphine, Pháp  

Email: giang.tran@fulbright.edu.vn

Tiến sĩ Trần Thị Quế Giang là giảng viên môn Thẩm định Đầu tư Phát triển, Tài chính phát triển và Phân tích tài chính. Tiến sĩ Giang tốt nghiệp chương trình Tiến sỹ Khoa học Quản lý chuyên ngành Tài chính của trường Đại học Paris - Dauphine, sau khi có bằng Thạc sỹ Tài chính và bằng cử nhân Kinh tế ứng dụng chuyên ngành Tài chính cũng của trường Đại học Paris-Dauphine, Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu của Tiến sĩ Giang bao gồm điều tiết ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, và tài chính giáo dục.

Các môn giảng dạy

 • Phân tích tài chính
 • Tài chính phát triển
 • Thẩm định đầu tư công

Nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hiện tại

 • The Political Economy of Banking Regulation in Vietnam under the research project titled "Low income countries navigating global banking standards,” supervised by the Global Economic Governance Program at the University of Oxford

Ấn phẩm

 • 2018: The Politics of Basel Implementation in Vietnam (OUP, sắp xuất bản)

Hội nghị

 • 2017: Workshop on LICs Navigating Global banking standards 7-8 June 2017 at Global Economic Governance Programme, Blavatnik School of Government (Oxford, UK) Presentation: "Basel standards adoption in Vietnam"
 • 2016: Workshop on LICs & Global banking standards 7-8 March 2016 at Global Economic Governance Programme, Blavatnik School of Government (Oxford, UK)
 • Presentation: "The Political Economy of Banking Regulation in Indochina and the Role of Global Banking Standards"
 •  2015: Midwest Finance Association, MFA 2015 Annual Meeting, March 4- 7, 2015 (Chicago, USA)
 • Discussant: “Do Bank Regulation and Supervision Matter? International Evidence from the Recent Financial Crisis” (a paper of James R. Barth, Kangbok Lee and Wenling Lu)
 • 2014: Global Economic Governance Programme and the Blavatnik School of Government, High-level roundtable on finance, 12th February 2014 (Oxford, United Kingdom), “How are emerging and developing countries affected by monetary and regulatory spillovers from advances economies?”

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý