Giảng viên

Các giảng viên FSPPM luôn khuyến khích một môi trường học tập năng động, chú trọng sự tương tác giữa học viên - giảng viên và các bài tập giải quyết vần đề theo nhóm. FSPPM sử dụng một phương pháp đặc thù là "nhóm giảng dạy", trong đó các giáo sư người nước ngoài và Việt Nam cùng phối hợp thiết kế và giảng các môn học. Các nhóm giảng dạy gồm một giảng viên nước ngoài và một giảng viên người Việt Nam; hoặc một giảng viên nước ngoài đóng vai trò cố vấn nội dung và một giảng viên người Việt Nam. Các môn học còn có sự hỗ trợ của những trợ giảng mà phần lớn vừa du học từ nước ngoài trở về hoặc đang theo đuổi một học vị cao hơn. Thành viên các nhóm giảng dạy đều có giờ trực hàng ngày tại văn phòng để tạo điều kiện cho những học viên cần được hỗ trợ thêm đến trao đổi trực tiếp những vướng mắc hoặc thảo luận các vấn đề cùng quan tâm.

Cơ hữu

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Họ & tên
Chức danh
Giám đốc Trường chính sách công và quản lý thuộc Đại học Fulbright Việt Nam
Giám đốc MPP
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam
Giảng viên Chính sách môi trường, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam
Giám đốc Phát triển Trường Đại học Fulbright Việt Nam
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam


Thỉnh giảng

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Họ & tên
Chức danh
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam
Phó Trưởng khoa, Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển Trường Đại học Kinh tế TPHCM
Giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright
Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn


Học giả quốc tế

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Họ & tên
Chức danh
Học giả quốc tế, Đại học Indiana (tại Bloomington)
Học giả quốc tế, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard
Học giả quốc tế, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard
Học giả quốc tế, Trường Luật, Đại học Boston College
Học giả quốc tế, Đại học Loyola Chicago
Học giả quốc tế, Đại học Tufts; Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard
Học giả quốc tế, Đại học Harvard
Học giả quốc tế, Giáo sư Quản trị Kinh doanh, danh hiệu Eliot I. Snider và Gia đình
Học giả quốc tế, Giáo sư danh hiệu William L. Clayton ngành Kinh tế học Quốc tế tại Đại học Johns Hopkins University School of Advanced International Studies
Học giả quốc tế, Giám đốc Chương trình Khu vực Tài chính và Giảng viên về Chính sách Công, Trung tâm Doanh nghiệp và Chính phủ, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy Đại học Harvard
Giáo sư Qui hoạch Đô thị và Chính sách công danh hiệu Derek C. Bok, GSD và HKS
Lê Vũ Quân, PGS. Kinh tế học, trường ĐH Seattle, Hoa Kỳ
Học giả quốc tế, giảng viên kinh tế, Đại học Salem State University, Hoa Kỳ


        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý