Cơ hữu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Họ & tên
Chức danh
Giám đốc Trường chính sách công và quản lý thuộc Đại học Fulbright Việt Nam
Giám đốc Đào tạo
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Giảng viên thực tiễn, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
TS. Nguyễn Văn Giáp, Nghiên cứu viên cao cấp về chính sách nông nghiệp, Chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ lưu Mekong (LMPPI), Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbight (FETP)
Đại diện ĐHKT TP.HCM tại FETP; Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Giảng viên Chính sách môi trường, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Cán bộ nghiên cứu và Phát triển Chương trình
Giám đốc Phát triển Trường Đại học Fulbright Việt Nam
Giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright
Giám đốc LMPPI; Giảng viên Chính sách Công; Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright
Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý