Thỉnh giảng
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Họ & tên
Chức danh
Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Đại học Mở TP. HCM
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Đại học Kinh tế TP.HCM
Đại học Kinh tế TP.HCM
Giảng viên, Tiếng Anh dành cho chính sách công
Giảng viên, Tiếng Anh dành cho chính sách công
Phó Trưởng khoa, Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển Trường Đại học Kinh tế TPHCM
Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý