Liên hệ

Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright

Địa chỉ:        232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:   (84-28) 3932-5103

Fax:            (84-28) 3932-5104

Email:         info.fsppm@fuv.edu.vn

Quý danh
*
Email
*
Chủ đề
*
Nội dung

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý