Mục tiêu

FETP phấn đấu vì những mục tiêu sau:

  • Trở thành một trung tâm ưu tú trong giảng dạy và nghiên cứu, hiểu rõ về toàn cầu hóa và những thử thách đi kèm.
  • Giúp hiện đại hóa năng lực của chính phủ trung ương về phân tích chính sách kinh tế thông qua nghiên cứu, nghiên cứu tình huống, và đào tạo cao cấp.
  • Thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế ở cấp tỉnh thành.
  • Thúc đẩy tính đa dạng và những chuẩn mực cao trong giáo dục.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý