Triết lý

Một nhận thức quan trọng từ khi thành lập chương trình mà đến nay vẫn còn phù hợp là đổi mới kinh tế không chỉ diễn ra ở cấp trung ương mà ở trên khắp đất nước. Đổi mới kinh tế là một tiến trình phân cấp trách nhiệm hoạch định từ chính phủ trung ương xuống chính quyền địa phương, tới các doanh nghiệp và cá nhân. Vì lý do đó FETP ưu tiên xây dựng năng lực ở cấp tỉnh thành. Việc hỗ trợ cho công cuộc đổi mới kinh tế đòi hỏi phải đào tạo cán bộ cho các tỉnh thành khắp Việt Nam. Đây cũng là lý do tại sao FETP là chương trình sau đại học duy nhất được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt, để đảm bảo rằng ngôn ngữ không phải là rào cản đối với việc học tập nâng cao.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý