Đỗ Thị Thanh Triều

Trưởng phòng Tài chính

Cô Đỗ Thị Thanh Triều trực tiếp hỗ trợ Phó Giám đốc Chương trình Việt Nam về các vấn đề Tài chính và Hành chính. Cô có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán Quốc tế của trường Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc).

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý