Ông Nguyễn Quý Tâm

Cán bộ quản lý Nhóm tương tác, Hoạt động dịch thuật và Đối ngoại; Cán bộ quản lý công tác cựu học viên

Ông Nguyễn Quý Tâm Quản lý Dịch thuật và Quản lý công tác cựu học viên, đồng thời phối hợp với Phó Giám đốc Chương trình Việt Nam trong công tác đối ngoại. Ông cũng thường xuyên tham gia phiên dịch cho các môn học của FETP. ông Nguyễn Quý Tâm là phiên dịch viên kiêm biên dịch viên cho môn Nghiên cứu tình huống để phân tích chính sách trong học kỳ hè và là biên dịch viên các môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và Phát triển kinh tế ở Đông và Đông Nam Á: Các mô hình thị trường cũ trong học kỳ thu. Ông cũng là phiên dịch viên kiêm biên dịch viên cho môn Phát triển kinh tế ở Đông và Đông Nam Á: Các mô hình thị trường sau khủng hoảng, môn Chiến lược Kinh tế mới của Trung Quốc trong học kỳ đông, môn Chuyển đổi cơ cấu nông thôn và môn Tài chính công trong học kỳ xuân. Ông từng tham gia khóa Kinh tế học dành cho Phiên dịch (tháng 05-06, 1999) của FETP. Ông Tâm có bằng Cử nhân Tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý