Bà Phạm Hoàng Minh Ngọc

Trợ lý Đào tạo

Cô Phạm Hoàng Minh Ngọc bắt đầu làm việc bán thời gian cho Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright từ tháng 11/2007. Từ tháng 10/2013 cô Ngọc là Trợ lý Đào tạo tại Chương trình. Cô Ngọc có bằng Cử nhân và Thạc sĩ Thư viện – Thông tin học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý