Ông Trần Thanh Phong

Trưởng phòng Công nghệ Thông tin

Ông Trần Thanh Phong là giảng viên môn Vi tính Ứng dụng trong học kỳ Hè. Ông có bằng Cử nhân Quản lý Công nghiệp và bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa TPHCM.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý