Ông Trần Thanh Phong

Trưởng phòng Công nghệ Thông tin

Ông Trần Thanh Phong là giảng viên môn Vi tính Ứng dụng trong học kỳ Hè. Ông có bằng Cử nhân Quản lý Công nghiệp, bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Bách khoa TPHCM.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý