Ông Trần Thanh Thái

Cán bộ kỹ thuật Công nghệ Thông tin

Ông Trần Thanh Thái làm việc cho FETP từ năm 1995. Ông tham gia giảng dạy môn Vi tính Ứng dụng trong học kỳ hè. Ông có bằng Kỹ sư Cơ khí của Đại học Bách khoa TPHCM và Chứng chỉ MCP của hãng Microsoft.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý