Bà Trần Thị Ngọc Trân

Quản lý Đào tạo

Trần Thị Ngọc Trân công tác trong ngành giáo dục trên 15 năm. Trước khi gia nhập FUV, cô là Phó Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cô là nghiên cứu sinh chuyên ngành Lãnh đạo của Đại học Andrews (Hoa Kỳ). Cô có bằng Thạc sĩ Giáo dục của Đại học RMIT (Úc), và từng là học giả Humphey về Quản trị đại học tại Penn State University (Hoa Kỳ). 

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý