Ông Trương Minh Hòa

Trợ lý Quản lý thông tin

Ông Trương Minh Hòa bắt đầu làm việc cho trường Fulbright từ tháng 03/2007. Ông Hòa có bằng Cử nhân Thư viện – Thông tin học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. HCM)

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý