Ông Võ Thanh Bình

Trợ lý Quản lý Tài chính

Ông Võ Thanh Bình làm việc cho FETP từ năm 1995. Ông Thanh Bình có bằng Cử nhân Ngoại thương của Trường Đại học Thương mại TPHCM.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý