MPP3-190
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống xe điện Metro ở TP.HCM
Tóm tắt:
Tắc nghẽn giao thông đang thật sự trở thành một vấn nạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nguyên nhân chính là do sự gia tăng chóng mặt của phương tiện cá nhân, trong khi quỹ đất dành cho giao thông là hữu hạn. Chính vì vậy, hệ thống tàu điện ngầm Metro ra đời được xem là giải pháp cứu cánh cho bài toán ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, tỉ lệ sử dụng phương tiện công cộng của người dân thành phố còn rất thấp. Vì thế, mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng mô hình về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Metro cũng như đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến ý định.

Trên cơ sở lý thuyết về vai trò của ý định đối với hành vi và các yếu tố ảnh hưng đến ý định s dng Metro, nghiên cu đã kho sát gn 300 ngưi dân sinh sng TP. HCM, trong đó có 225 ngưi có hiu biết v Metro nhm xác định các yếu t nh hưng đến ý định sử dụng tàu điện ngầm Metro tại TP. HCM.

Phương pháp phân tích nhân t đã đưc s dng vi tp hp 21 biến ban đầu, đại din cho

5 nhóm nhân tố. Qua các bưc phân tích độ tin cy và phân tích tương quan, nghiên cu đã loi b 5 biến không phù hp và điều chỉnh mô hình nghiên cứu còn 16 biến đại diện cho 4 nhóm nhân tố. Đó là các nhóm Nhận thức sự hữu ích của Metro, Sự hấp dẫn của phương tin cá nhân, Chun ch quan và Nhn thc v môi trưng.

Kết quả hồi quy cho thấy cả 4 nhóm nhân tố trên đều ảnh hưng đến ý định sử dụng Metro. Trong đó, tác động mạnh nhất đến ý định là nhân tố Nhận thức sự hữu ích của Metro, tiếp theo là Nhận thức về môi trưng, Chun ch quan và cui cùng là S hp dn ca phương tin cá nhân.

Từ kết quả phân tích trên, nghiên cứu đưa ra những kiến nghị nhằm tăng Nhận thức sự hữu ích của Metro như cn chú ý đến yếu t thi gian ca ngưi s dng Metro, tránh tình trng tt nghn khi lên xung tàu, tr chuyến; cn thông tin c th trên các phương tin thông tin đại chúng v lch trình và thời gian tàu chạy để ngưi dân có th t ch v mt thi gian khi s dng Metro. Đối vi chính quyn thành ph, cn m nhiu đợt tuyên truyn, vn động và khuyến khích ngưi dân s dng Metro, nâng cao ý thc v môi trưng đến mi tng lp dân cư.

Loại:
Luận văn MPP
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
02/08/2012
Số trang:
88
Tác giả:
Đặng Thị Ngọc Dung
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý