MPP3-610
Phân tích lợi ích và chi phí của Dự án Cầu Phước An
Tóm tắt:
Luận văn phân tích lợi ích, chi phí của dự án cầu Phước An, thuộc dự án thành phần trong dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, tỉnh BR-VT nhằm cung cấp thông tin về tính khả thi trên phương diện kinh tế và tài chính, cụ thể hơn là cung cấp thông tin về những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án thông qua phương pháp phân tích dự án. Để từ đó xác định tính xác đáng của Nhà nước khi tham gia thực hiện vào dự án, ngoài ra việc phân tích lợi ích, chi phí của dự án luận văn còn giúp cho người ra quyết định có thêm cơ sở để lựa chọn nguồn vốn đầu tư để mang lại hiệu quả sử dụng vốn tốt hơn khi vốn TPCP khỏng được bố trí đủ để thực hiện dự án và phải vay nguồn vốn ODA Nhật Bản để tài trợ cho dự án.Khi dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản kèm theo các điều kiện ràng buộc khi sử dụng nguồn vốn này như: Chi phí tư vấn do phía Nhật Bản thực hiện, quy định tỷ lệ tối thiểu nguyên vật liệu xây dựng công trình phải có xuất xứ từ Nhật Bản, chi phí trả lương cho chuyên gia Nhật Bản…. Chính vì vậy làm cho tổng vốn đầu tư của dự án cầu Phước An cao hơn so với tổng vốn đầu tư đã được UBND tỉnh BR-VT phê duyệt. Một số thuận lợi khi sử dụng nguồn vồn ODA nói chung, vốn ODA Nhật Bản nói riêng là giải quyết được tình trạng thiếu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của cả nước hiện nay, thời gian cho vay và ân hạn kéo dài, lãi suất thấp làm giảm áp lực trả lãi vay và vốn gốc, khi dự án được thực hiện bởi đơn vị nước ngoài thì chất lượng công trình được đảm bảo tốt hơn so với đơn vị trong nước, chức năng giám sát được thực hiện chặt chẽ hơn, thất thoát từ việc xây dựng công trình thấp hơn. Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu dự án cầu Phước An giả định chất lượng công trình cho dù được đơn vị nào thực hiện cũng đều phải tuân thủ những quy định về đầu tư và quản lý chất lượng công trình, cũng như những tiêu chuẩn kỹ thuật do Việt Nam ban hành.Dựa vào khung phân tích, tác giả đã tiến hành khảo sát, thu thập các số liệu có liên quan đến việc phân tích dự án trên tinh thần thận trọng và khách quan.Sau khi tính toán ta được kết quả phân tích là NPV kinh tế của dự án lớn hơn 0 khi sử dụng nguồn vốn 1 hoặc nguồn vốn 2. NPV tài chính của dự án đều nhỏ hơn 0 khi sử dụng nguồn vốn 1 hoặc nguồn vốn 2. Qua phân tích độ nhạy, tình huống và mô phỏng dự án ta thấy NPV kinh tế của dự án theo tình huống xấu hầu như vẫn lớn hơn 0, còn NPV tài chính của dự án theo tình huống tốt vẫn nhỏ hơn 0. Do đó ta thấy được rằng Nhà nước nên đứng ra thực hiện dự án vì NPV kinh tế của dự án lớn hơn 0 trong khi NPV tài chính của dự án nhỏ hơn 0.
Loại:
Luận văn MPP
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
30/06/2012
Số trang:
96
Tác giả:
Trần Cảnh Thu
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý